Onze waarden en speerpunten

Wat maakt het CIBG het CIBG? Binnen het CIBG hebben we een aantal waarden die onze identiteit kenmerken.

Waar staan we voor als CIBG?

Waar richten we ons op als CIBG?

Komende jaren richten we ons op de volgende thema’s:

Uitleg van de nummers in de afbeelding

Planning en control professionaliseren

De kwaliteit van de planning en control gaat omhoog door het versterken van de governance, portfoliomanagement en doorontwikkelen van control en financiële processen.

Buiten en binnen verbinden

Wij optimaliseren onze dienstverlening onder andere door te leren van andere organisaties, het signaleren van en inspelen op trends en ontwikkelingen en door te blijven innoveren.

Bouwen aan onze organisatie

Blijven bouwen is belangrijk en dat doen wij door onder andere het stimuleren van een inclusieve organisatiecultuur, een divers personeelsbestand en inzetten om nieuwe medewerkers te werven.

Kracht van de mensen versterken

Om de juiste mensen te behouden, stimuleert het CIBG haar medewerkers in hun ontwikkeling, zorgt dat ze vitaal blijven en leert ze integer handelen.

Informatiehuishouding professionaliseren

Het versterken en verbeteren van informatieveiligheid, privacy, informatievoorziening en -huishouding vergroot onze professionaliteit. Daarnaast ligt de focus op werken met data en transparant (kunnen) zijn.

Beeld: ©CIBG